Cursus opzet

Een kleine groep
Ontspannen & Bevallen wordt gegeven in een klein groepje met alleen maar aanstaande moeders.
De beperkte groepsgrootte zorgt ervoor dat iedereen ruimschoots de benodigde aandacht krijgt
en dat onderling contact makkelijk wordt gelegd.

Theorie en praktijk
In een klein gedeelte van de cursus krijg je theorie over hoe een bevalling verloopt en wat het effect is van ontspanning. Ook krijg je informatie over andere dingen die je kunnen ondersteunen tijdens de bevalling.

Het grootste deel van deze cursus is gericht op het leren van technieken die je tijdens de bevalling kunt
gebruiken om goed te kunnen ontspannen en daardoor de pijn te verminderen en zelf-controle te houden.

De cursusleider
De cursus wordt gegeven door Marion Jegen (Oefentherapeut Cesar & Adem- en Ontspanningstherapeut).