Kosten

Kosten
Kleine groepjes zwangeren krijgen de cursus Ontspannen & Bevallen in 4 lessen van 1 uur.
De cursus kost € 99,50 (inclusief BTW).

Bij de prijs is inbegrepen:
- CD met ontspanningsoefeningen
- cursusboekje als naslagwerk

Betaling
Betaling geschiedt middels een factuur welke je bij je ziektekostenverzekeraar kunt indienen.

Vergoeding
Sommige verzekeraars vergoeden zwangerschapscursussen.
Vergoeding is afhankelijk van een aantal voorwaarden, zoals type verzekering.
Het is zinvol om na te vragen of jouw ziektekostenverzekeraar deze cursus vergoedt.